Scandinavian Science Cluster

Programmeringskurs av EV3 robot

I prosjektets delprosjekt Science aktiviteter jobbes det nå med kunnskap og teknologikonkurransen for barn og unge; FIRST LEGO league (FLL). Det har vært et ønske om et programmeringskurs av robot (EV3) og INSPIRIA arrangerte dette lørdag den 6. september. Vi fikk hjelp fra et lag som har deltatt i FLL i flere år, og mens veileder underviste hjalp lagdeltakerne til med programmeringen.

Kursdeltakerne lærte om alle de ulike sensorene som man kan trenge under selve konkurransen og hva man trenger for å løse oppgavene på robotbanen. Sensorene brukes blant annet til å oppdage fargede streker på robotmatten. De programmerte også robotene til å gjøre forskjellige øvelser, alt fra å skifte lys til å kjøre på en bestemt måte. Ulike hastigheter og måter å rotere på. Det var 31 kursdeltagere totalt og både lagdeltakere og veiledere/foreldre deltok. De fleste stiller til lag til høstens turnering.

Publicerat: