Tre_hovedelementer_1500x447

Hoveddelen av prosjektet er å skape nye verktøy og metoder. Det å ha et felles målbilde er nødvendig for å sikre at de nye verktøyene og metodene drar i samme retning. Et sentralt element i gjennomføringen er at alle verktøy og metoder skal evalueres individuelt og mot hverandre.

Denne tredelingen er tenkt å være en lærende krets i hele prosjekts levetid hvor erfaringslæring vil flyte mellom de enkelte deler.