Kurskonferanse30

Her har Innovatum Science center og Fyrbodals kommunalförbund på svensk side samt Inspiria science center og Østfold fylkeskommune på norsk side hatt hovedansvaret.

Prosjektet har produsert en film som utgangspunkt for diskusjon samt gjennomført en spørreundersøkelse innenfor workshopen ”Framtiden i Fyrbofold” den 12. desember 2017. Filminnspillingen er fra år 2050 i den grenseløse regionen Fyrbofold som regnes som spydspissregion innom teknikk. Hensikten med dagen var å etablere en gemensam målbild/ønskebilde for framtidens Fyrbodal og Østfold – som prosjektet navnga til ”Fyrbofold”. Nesten 50 deltakere fra offentlig og privat sektor samt ungdommer deltok. En rapport er blitt skrevet med resultatene fra workshop Gemensam bild.

Här hittar du en sammanfattning av arbetet och resultatet gällande Fyrbofold år 2040.

Av säkerhetsskäl är filen zip-komprimerad.