For free use as agreed  with Inspiria

For å kunne gjennomføre tiltak som virker i grenseregionen er det nødvendig med oppdatert statistikk og analyse av fakta over tilstand i området. Både på hva næringslivets behov er, trender i utdanningsmønstre og en rekke demografiske data for å kunne arbeide målstyrt mot sysselsetningsbehovet innenfor realfag.

Her har Västra Götalandsregionen og Fyrbodals kommunalförbund på svensk side og Østfold Analyse på norsk side hatt hovedansvaret. Høgskolene har også bidratt med aktuelle data.

Data har blitt bearbeidet og analysert, der mye fokus har lagt på å diskutere likhet og forskjell mellom data og begreper.

Två rapporter har blitt produsert; ”Potentialen ligger i skillnaden” – Gränsdynamiken mellan Fyrbodal och Østfold samt ”Intresse för högskoleprogram” – Söktryck från boende i Fyrbodal och Østfold.

Arbeidet med å ta frem gemensam statistik for området har styrket forståelsen og økt insikten om de felles forutsettningene og utfordringene som finnes. Dette har gitt grunnlag for de felles framtidsscenariene og Gemensam bild.Arbeidet om dette bør videreføres og vedlikeholdes kontinuerlig.