Verktøy_metoder

Prosjektet har muliggjort et nært samarbeide mellom alle prosjektparter, noe som ikke hadde vært oppnådd uten Interreg-prosjektet. Gjennom prosjektaktiviteterne har møteplasser blitt skapt for prosjektets deltakere. Dette har ledet til en økt forståelse for de likheter og ikke minst ulikhetene som eksisterer, samt de mulighetene som et nærmere samarbeid innehar.

Gjennom prosjektet, og møtet mellom deltakerne fra Norge og Sverige, har flere mulige samarbeidsmuligheter som går utenfor SSC-prosjektet blitt identifisert. Dette gir forutsettninger for nettverk som kommer å leve etter at prosjektets avsluttes. Prosjektets ledergruppe har da besluttet å etablere et grenseoverskridende forum for å støtte interesset innenfor naturvitenskap og teknikk i området som vi i prosjektet kaller ”Fyrbofold” (Fyrbodal og Østfold).