IMG_0284
I dag har de flesta eleverna meget begrenset kontakt med næringslivet. Prosjektgruppen har derfor utarbeidet, testet og tilbudt aktiviteter som skaper relasjon mellom bedrift og skole med science centre som brobygger.

Tett samarbeid med næringsliv har vært sentralt i utvikling av aktivitetene, de har et sterkt engasjement for å sikre framtidens rekruttering samt vise ungdom hvilke muligheter som finnes innenfor realfag og teknikk. Konseptene som er utarbeidet og testet er gjort relevante for lærere gjennom i stor grad å dekke kunnskapsmål i skolen. Fokus har vært å la ungdommer møte voksne som nylig selv har valgt veien ut i arbeidslivet samt å vise bredden i yrker og bedrifter som finnes på begge sider av grensen mellom Sverige og Norge. For å øke elevenes interesse har vi valgt flere ulike varianter av kontakt med bedrifter:

1. Skole besøker bedrift
2. Bedrift besøker skole
3. Skole og bedrift møtes på science center eller annan arena
4. Bedriftsbesøk via VR-briller

Gjennomførte aktiviteter

Innenfor disse fire områdene har en rekke aktiviteter blitt gjennomført der de har vært pregede av grenseoverskridende samarbeid gjennom at elever har reist til det andre landet, representanter fra bedrifter (i begge land) har deltatt over grensen eller har vært en del av innholdet i workshop og informasjon til elevene.

 

For å vise bredden i de initiativ som ble gjennomført nevnes noen utførte aktiviteter:

– Elever fra Fredrikstad i Norge reser til Kungshamn i Sverige och besökte Symbioscenter og Orkla med ett spännande och unikt besök i produktionsanläggningen där. Detta var en samverkan mellan projekten Matfagnett och SSC.

– Ungdommens fylkesråd besøker INSPIRIA og har oppgaver om yrker og fremtid i april 2017.

– Fortum deltar i skoleleveranse på INSPIRIA i mai samme år, i tillegg til skoleprogram med energitema får elevene en presentasjon om hvordan Fortum jobber med fornybar energi.

– Norsk bedrift deltar på eventet TOPP i Trollhättan og presenterer ”Bo i Sverige – jobbe i Norge”.

– I november 2017 deltok 65 elever med Ent3r på workshop om yrker og bedrifter. Høsten 2017 besøkte både svenske og norske elever ustillingen JobbCirkus (gymnasievalet) på Innovatum. Halvparten av elevene fikk også treffe representanter fra bedrifter som GKN, Combitech, Nevs, Vattenfall, Djufarmacia, ÅF, Parker og Wargön Innovation.

– Ungdomsskoleelever fra Kvernhuset møter lærlinger og bedrifter på INSPIRIA tre dager i mars 2018, i samarbeid med opplæringskontoret for industri. Dialogen i form av foredrag og speed-date med lærlingene var noe elevene var veldig fornøyd med.

– I starten på 2018 møttes elever fra natur- och teknikvetenskapliga program hos Futurum (Trollhättan, Vänersborg og Udevalla) bedrifter som Combitech, NEVS, ÅF, GKN, Norra Älvsborgs länssjukhus samt Høyskolen Østfold og forskere fra Chalmers.

 

Bedriftsbesøk via VR briller

Prosjektgruppen har laget et nytt konsept for bedriftsbesøk i form av 360-graders film som vises for elever med VR-briller. I Norge er manus og innhold utviklet av en Ungdomsbedrift med elever fra videregående skole. I mai 2018 ble dette testet mot skoleelever. Elevene fikk da se filmen, gjøre et vannrensingsforsøk samt møte representant fra bedriften. På svensk side har det blitt spilt inn tre filmer fra ulike bedrifter. Filmene gjør det mulig for elever å  På svensk sida har det spelats in tre filmer från olika företag. Filmerna gör det möjligt för elever att se en reell företagsmiljö från klassrummet.