Vi ønsket å bruke science centrens arenaer for å skape nye opplevelser med utgangspunkt i grenseregionens arbeidsmarked nå og i framtiden. Arenaen brukes aktivt mot elever, lærere og publikum og gir forbedret kunnskap i tillegg til å behandle hele regionen som et grensefritt område.

Som en del av leveransen skapes et nytt interaktivt KOmpetanse og KOmmunikasjons-verktøy (KOKO). Dette etableres fast på science centrene og brukes til undervisning, lærerkurs, samlinger for næringsliv og offentligeaktører – ofte «live» over landegrensene og bearbeide såvel fakta som holdninger. I tillegg vil det kunne benyttes på skoler og bedrifter og eksterne konferanser/møter i en mobil versjon.

Utveckla och implementera utställningar

Det ble utviklet tre element for å oppnå økt interresse for naturvitenskap og teknikk hos elever og andre besøkende på science centrene:

  1. Faste, integrerte utstillinger som er interaktive, spektakulære og lærerike slik som Labbet, Raketen og Matsmältningsgudinnan (Innovatum)
  2. Mobile utstillinger som kan sendes mellom Inspiria og Innovatum for å nå flere

Korte inspirasjonsfilmer med bra forbilder fra ulike bedrifter i Sverige og Norge for å skape interesse for tekniske/naturvitenskaplige yrker samt øke kjennskap til bedrifter i vår region.

Prosjektgruppen har jobbet med utstillingene under hele prosjektperioden utifra temaene Bærekraftig utvikling, Life Science og Verdensrommet. Resultatet blev 4 faste utstillinger; Matsmältningsgudinnan & Labbet (tema Life Science) og Observatoriet & Raketen (tema Verdensrommet) og 4 mobile utstillinger; Sandboxen, Vindkraften & Koppla Globalt (tema Bærekraft). Og to utstillinger innenfor temaet Life Science; Längdmäting og Tomografen (denne er klar høst 2018 og har en kobling til næringslivet i form av en film).

Utveckla nya elevprogram och implementera

Følgende elevprogram har blitt utviklet og testet:

EMISSION
Dette er en workshop som handler om bærekraftig utvikling og handel mellom land der elevene diskuterer globale problem og utfordringer over landegrensen. Emission har blitt testet på arbeidsgruppen, i Futurum og på Science on Tour – og er blitt gjennomført med opp til 90 elever samtidigt, både i mobil virkshomet og på science centeret.

Den Automagiske Byen

Dette er et skoleprogram som er blitt utviklet på Innovatum og testet på Inspiria som knyttet den til bedrifter. Elevene får lære hvordan ulike tekniske systemer i en by virker. I 3D-modeller skal elevene sette sammen de forskjellige tekniske systemer i en by. Når vann/avløp, el-nett, fibernett samt fjernvarme fungerer forvandles byen til Den Automagiske Byen vi alle vil ha.

EV3-robot
Her har vi utviklet et skoleprogram der elevene programmerer en EV3-robot til å besøke norske og svenske bedrifter på en bane. Om de lykkes får de et kort med informasjon om den aktuelle bedriften. Her gjelder det å følge med da det gjennomføres en quiz på slutten av økten.

Micro:bit

Dette er et elevprogram der elever får lære seg å programmere med microbit som er en liten datamaskin. Under økten gjøres elevene oppmerksomme på hvilke studiemuligheter, type yrker og bedrifter som finnes innenfor programmering i regionen.

Labbet
Innovatum utviklet skoleprogram til den nye kjemilabben. Her løser elevene et problem utifra kjemiske eksperiment og kobler dette til bedrifter som lokale vannverk (TEAB) og undersøker på hvordan man kan rense vann.

Escape room
Escape room er blitt utviklet på Innovatum. Inspiria har testet ut dette konseptet og arbeider med utvikling av Escape room på den norske siden.

Videregående 1: «Fremtidens energi» og «Nåtiden jeg og fremtidens mat»

Framtidens energi er et program der elevene lærer om energi i fremtiden og dets utfordringer. Elevene lager en solcelle og utfører målinger med et multimeter. Under økten diskuteres fremtidens jobb, hva bedrifter ønsker av fremtidens arbeidere og områdets muligheter for å studere videre på Høgskolen i Østfold og Høgskolan Väst.

Nåtidens jeg og fremtidens mater et skoleprogram hvor elevene får «servert» nyeste forskning på fremtidens mat. De fårta på «fremtidens briller» og med et utforskende og kreativt syn åpnes det for diskusjon om hva vi vil spise i fremtiden. Hva er bærekraftig og samfunnsmessig utvikling?

Videregående: Klimadagen

INSPIRIA arrangerte en klimadag for elever innenfor landbruksfag. Elevene fikkinnføring i klimakonsekvenser med vekt på landbruket og nye teknologiske muligheter. Under dagen vises eksempler fra ulike bedrifter innenfor temaet og vi diskuterte unges muligheter til studier og arbeid. 

Videregående 2: «Realfagsglede»

«Realfagsglede» er et skoleprogram som ønsker å motivere elevene til å fortsette studier i fysikk og matematikk. Det er et praktisk orientert program der elevene får bruk for grunnleggende og klassiske kunnskaper i fysikk og matematikk. Programmet gir eksempler på den nyeste robotteknologien og på utviklingen som har gjort den mulig. Studenter fra Høgskolen i Østfold og fra Høgskolan Väst deltar som rollemodeller.

Utveckla och sätta KoKo i drift

Koko fungerer som et spillebrett hvor deltakere går rundt med hver sin avatar i prosjektets geografiske område (Østfold og Fyrbodal). I Koko vil de bli utfordret på innhold som ungdom er opptatt av for å få de engasjert innenfor temaene politikk, helse, bosted, utdanning, jobb og interesse. Samtidig ønsker vi å forstå hvordan de tenker og ha større forutsetning for å se hvilke faktorer som gjør at de velger utdanning, bosted etc som de gjør pr i dag. Underveis vil deltakerne også bli eksponert for bedrifter, skoler og relevant næringsliv i vår region.

Koko er ferdig til skolestart 2018 og vil være en gruppeopplevelse som kan kjøres samtidig med andre grupper «live». Koko vil også fungere enkeltstående og sammenligne mot tidligere data samt være mulig å spille for fritidsbesøkende til science centrene.