Scandinavian Science Cluster

Bli kjent dag på INSPIRIA

Inom delprojekt 7.2b Science Camp har eleverna nu haft sin första träff på Inspiria science center. Gruppen bestod av 10 elever från Gullmarsgymnasiet i Lysekil och 10 elever från Cicignon skole i Fredrikstad samt personal från både Inspiria och Innovatum. Anledningen till träffen var att eleverna ska få lära känna varandra, få information om Science campets upplägg samt information gällande  byggningen av AUV:er (Autonomous Underwater Vehicle). Det var en lyckad dag för både elever och personal. Nu närmar sig Science Camp som kommer att äga rum den 11-15 juni 2017 på Tjärnö med storm steg och vi är laddade till tusen!

Publicerat: