Projektledning

Delprosjekt Gemensam bild

Norsk ansvarig Gemensam bild

Jens Nicolaisen

Østfold fylkeskommune

Svensk ansvarig Gemensam bild

Stina Gottlieb

Fyrbodals kommunalförbund

Delprosjekt Skape nye verktøy og metoder - oppgradert læringsarena

Utvikle utstillinger og implementere

Linda Arnesen

INSPIRIA

Utvikle utstillinger og implementere

Anja Derwanz

INNOVATUM

Utvikle nye elevprogrammer og implementere

Pernilla Axelryd

INSPIRIA

Utvikle nye elevprogrammer og implementere

Jerry Alrup

INNOVATUM

Utvikle utstillinger og implementere

Linda Arnesen

INSPIRIA

Utvikle og sette KoKo (interaktiv) i drift

Pär Mauritzson

INNOVATUM

Delprosjekt Skape nye verktøy og metoder - Science utbildning

Konseptutvikle nytt masterkurs Ingeniør

Bjørn Gitle Hauge

Høgskolen i Østfold

Konseptutvikle nytt masterkurs Ingeniør

Bo Månsson

Högskolan Väst

Konseptutvikle nytt grunnkurs lærerutdanning

Camilla B. Halstvedt

Høgskolen i Østfold

Konseptutvikle nytt grunnkurs lærerutdanning

Anna Jakobsson

Högskolan Väst

Utvikle og teste nye utdanningskurs for lærere

Gabriella Axelsson

INSPIRIA

Utvikle og teste nye utdanningskurs for lærere

Carolina Barros

INNOVATUM

Nya rekryteringsmässor för högskolorna

Bjørn Gitle Hauge

Høgskolen i Østfold

Nya rekyteringsmässor för högskolarna

Edisa Sadzak

Högskolan Väst

Gjennomføre Expo 2017 og 2018

Erling Strand

Gjennomføre Expo 2017 og 2018

Edisa Sadzak

Högskolan Väst

Delprosjekt Skape nye verktøy og metoder - Science aktiviteter

Science camp Hessdalen

Bjørn Gitle Hauge

Høgskolen i Østfold

Science camp Hessdalen

Bo Månsson

Högskolan Väst

Science camp Marine park

Geir N. Andersen

Østfold fylkeskommune

Science camp Marine park

Carolina Barros

INNOVATUM

Science camp Marine park 2

Bjørn Gitle Hauge

Høgskolen i Østfold

Science camp Marine park 2

Marie Ringfeldt-Jensen

INNOVATUM

Science circus skoler

Per Kristian Grytdal

INSPIRIA

Science circus skoler

Kajsa Berg

INNOVATUM

First Lego League samarbeid/science tåvlingar/event

Kirsti Eikenes

INSPIRIA

First Lego League samarbeid/science tåvlingar/event

Matti Panteon

INNOVATIUM

Delprosjekt Skape nye verktøy og metoder - Koppling näringsliv och skola

Norsk ansvarig Koppling Näringsliv-skola

Anja Sonerud

INSPIRIA

Svensk ansvarlig koppling näringsliv - skola

Carolina Barros

INNOVATUM

Delprosjekt Kvalitetsikring og styring

Prosjektledelse og administrasjon

Geir Endregard

INSPIRIA

Prosjektledelse og administrasjon

Leif Johansson

INNOVATUM

Utvärdering och kommunikation av resultat

Therese Lande Patrick

INSPIRIA

Utvärdering och kommunikation av resultat

Leif Johansson

INNOVATUM

Styring og nettverksarbeid

Geir Endregard

INSPIRIA

Styring og nettverksarbeid

Leif Johansson

INNOVATUM

Administration/Ekonomi

Sverige

Anja Derwanz

INNOVATUM

Norge

Lars Trætteberg

INSPIRIA

Kommunikation

Kommunikationsansvarig for Norge

Therese Lande Patrick

INSPIRIA

Kommunikasjonsansvarlig for Sverige

Leif Johansson

INNOVATUM