Prosjektets sluttrapport

I de tre årene som har gått har prosjektet levert aktiviteter og opplevelser til mange tusen elever. Vi har også kurset og jobbet med hundrevis av lærere, og vi har diskutert og debattert med hundrevis av forskjellige fagpersoner. Vi har styrket forståelsen og økt innsikten om de felles forutsetningene, mulighetene og utfordringene som finnes i grenseregionen Fyrbodal/Østfold gjennom statistikk, rapporter og workshops.

Prosjektet har vært svært omfattende, og vi har faktisk utført mer enn vi skrev i søknaden til Interreg. Denne rapporten oppsummerer det viktigste av hva vi har utført, lært og hva vi anbefaler skal videreføres.

Sluttrapport SSC 2018 (PDF)

Publicerat: