Scandinavian Science Cluster

Stort Sverige-Norge projekt ska locka ungdomar till teknik och naturvetenskap

Nu startar ett nytt interregprojekt, Scandinavian Science Cluster (SSC), som kraftsamlar akademi, näringsliv, offentlig sektor och science center. Genom att satsa på hela utbildningskedjan, från grundskola till gymnasienivå till högskolan, ska fler ungdomar söka till utbildningar riktade mot teknik och naturvetenskap.

Det handlar även om att locka fler framtida lärare till dessa områden eftersom det behövs fler som kan utbilda ungdomarna. Både Østfold och Fyrbodal måste få fler att söka till den här typen av yrken.

Detta blir ett unikt projekt då det är gränsöverskridande både över riksgränsen, över samhällssektorer och över ålderskategorier. Genom att skaffa en gemensam bild av nuläget och ta fram ett framtidsscenario, genom att dra nytta av de metoder och exempel som fungerar, blir styrkan stor i detta arbete. Dessutom blir detta ett led i att öka rörligheten över gränsen, åt båda håll. Projektet innehåller även satsningar på science center som mötes- och utbildningsarenor, teknikutbildningar, kompetensutveckling för lärare inom teknik och vetenskap samt teknikläger och tekniktävlingar för ungdomar.

Gränsregionen Østfold/Fyrbodal står inför en mycket stor utmaning när det gäller att matcha arbetsmarknadens behov av personal utbildad inom teknik- och naturvetenskap. Det är en industrität region och bristen på kompetent arbetskraft är skriande idag och beräknas vara stor även i framtiden om inget görs. Problemen är desamma på den norska och den svenska sidan.

– Projektet tar avstamp i en gemensam analys av arbetsmarknadens kompetensbehov nu och i framtiden. Tillsammans skapar vi en gränslös framtid, säger Ingela Nylander, verksamhetschef på Innovatums science center.

OM SCANDINAVIAN SCIENCE CLUSTER- GRÄNSLÖS KOMPETANSE OG KOMMUNIKASJON
  • Projektägare är Innovatum Science Center AB och Inspira Science Center.
  • Fyrbodals kommunalförbund, Østfold fylkeskommune, Högskolan Väst och Högskolan i Østfold är projektpartners.
  • Den totala budgeten är 3 606 848 EUR varav 50 procent är EU-stöd och norska IR-midler.
  • Projektperioden är 3 år.

Publicerat: