For free use as agreed  with Inspiria

Innovatum Science center og Fyrbodals kommunalförbund på svensk side, og Inspiria science center på norsk side, har hatt hovedansvaret.

Arbeidsgruppen arrangerte to større workshop med spesielt inviterte deltakere fra myndigheter, regioner/delregioner, høgskoler, videregående skoler, kommuner, branscher, næringsliv, forskning og science centers:

Framtidsscenario 1 ”Gränslösa möjligheter” (7. september 2016 på Inspiria)  Her fokuserte vi på to spørsmål: Hvilke yrker trenger vi i fremtiden?og Hvilken kompetanse trenger de ulike yrkene?

Framtidsscenario 2 ”Evner eller emner”(2. februar 2017 på Innovatum) der utgangspunktet for workshop var: Må vi skifte fra yrker til evner?

De gjennomførte samlingene resulterte i to rapporter.