Konceptutveckla masterkurs för ingenjörer

Høgskolen i Østfold har utviklet et masterkurs i bærekraftig energi for ingeniørutdanningen og ønsket å styrke dette gjennom samarbeid med Högskolan Väst. I prosjektperioden ble det utviklet fagplaner for det nye masterkurset ved ingeniørutdanningen. Profilen til masterprogrammet har utviklet seg fra å omhandle fremtidens energikilder via smart energi til grønn energi. Fagplanene ble innsendt til Kunnskapsdepartementet i september 2017 for godkjenning. Det har vært avholdt to workshops ved Högskolan Väst der også forskningsleder/professor ved Høgskolen i Østfold har deltatt og har nå overtatt ansvaret for ferdigstillelse av fagplaner til Masterstudiet.

Flere mulige samarbeidsformer har blitt diskutert, inkludert bedriftssamarbeid. Masterkurset vil gjøre det mulig å delta i EU sitt Horizon 2020 program, noe begge høgskolene ønsker. Bedre utnyttelse av laboratorieressurser er en ny mulighet som har dukket opp gjennom samarbeidet. Man tenker seg at studenter fra Norge kan gjennomføre laboratoriekurs ved Högskolan Väst og omvendt. Dette vil gjøre det mulig å få til bedre og mer avanserte laboratoriearbeider for studentene, samt styrke bevegeligheten over grensen.

Konseptutvikle nytt grunnkurs lärarutdanning

Målet var å utvikle et felles grunnkurs i lærerutdanningen mellom Høgskolen i Østfold og Högskolan i Väst, men etter flere møter og diskusjoner ble det enighet om at byråkratiet hindret et formelt samarbeid. Allikevel innså vi at undervisingen, temaene og utfordringene er nokså like i begge land. Derfor konkluderte vi med at dette prosjektet må handle om å utveksle og utvikle gode undervisingsopplegg i fellesskap.

Høgskolene, science centrene og bedrifter som Borregaard og Preemraff har vært med på å utvikle og gjennomføre undervisingsopplegg som har alternativ læringsarena som fellesnevner.Flere alternative studiebesøk til bedrifter og science centre i lærerutdannelsen håper vi øker både interesse og kunnskap om næringsliv, naturvitenskap og teknikk. Et fokus på bærekraftig utvikling går som en rød tråd gjennom flere av undervisningsoppleggene.

Det ble arrangert workshop om bærekraftig utvikling og lokalt næringsliv med representanter fra lærerutdannelsen på begge høyskolene. Det ble utarbeidet et undervisningsopplegg for lærerstudenter med fokus på matproduksjon og dets holdbarhetsespekter og livsyklus. Dette resulterte i studiebesøk med studenter innenfor landbruket.

Høgskolene sammen med Borregaard gjennomførte en workshop som resulterte til et undervisningsopplegg for lærerstudenter i hvordan man kan bruke Borregaard i sin framtidige undervisning innenfor kjemi, teknikk og matematikk. Påfølgende studiebesøk fikk studentene se organiske forbindelsers anveldelse i virkeligheten samt hvilken samfunnsmessig betydning en slik kunnskapsbedrift har.

Inspiria og høgskolen i Østfold utviklet et undervisningsopplegg for lærerstudenter i fysikk og matematikk med fokus på aktivitetspedagogikk. Her ble det gjennomført to ulike opplegg, den ene med tema der studentene hadde forberedt seg og ett ukjent tema. Resultatene av læringsutbyttet ble sammenlingnet og diskutert.

Inspiria utviklet sammen med Innovatum et konsept innenfor programmering og digital kompetanse som resulterte i en workshop med deltakere fra Høgskolen i Østfold og Högskolan Väst.

En workshop med lærere fra høgskolene ble holdt på bedriften Preemraff om virksomhet og holdbarhetsarbeid.

Utvikle og teste nye utdanningskurs for lærere

Matematikk, programmering og bærekraftig utvikling ble valgt tidlig i prosjektet som de temaene for utvikling og testing av nye lærerkurs.

Høsten 2016 ble det gjennomført et lærerkurs innefor matematikk og algebra-funksjoner og formler på både svensk og norsk side. Til kursene kompleteres med oppgaver fra bedrifter innenfor prosjektet. Hovedfokus var at elevene får alterntiv undervisning i matematik samt at kopplingen till framtidens arbetsliv lyftes fram vid fortbildningen.

Våren 2017 og 2018 gjennomførtes lærerkurs med temaet bærekraftig utvikling på Innovatum og Inspiria. Under kurset ble det løftet frem betydningen bærekraftig utvikling har for samfunnet globalt og for den enkelte bedrift. Eksempel från företag i Sverige och Norge som jobbar med frågan togs fram.

Det ble også laget og gjennomført et inspirasjonskurs i programmering og digital kompetanse, rettet mot ungdomsskolen, både i Sverige og Norge. Kurset ønsket å gi inspirasjon til hvordan lærer kan bruke lek, digitale og praktiske øvelser til å hjelpe elevene å mestre algoritmisk tankegang, som er grunnlaget for å forstå hvordan datamaskiner virker. Det ble gjort aktiviteter uten digitale hjelpemidler, bluebots, scratch, EV3 og microbits. På svenske siden presenterte PTC hvordan de arbeider med programmering og forskningsingeniører fra Högskolan Väst fortalte om deres syn på framtidens programmering. På norske siden viste Borregaard hvordan man kan gjøre bedriftsbesøk med VR-briller og presentere hvordan deres bedrifter jobber med programmering og hva de trenger i fremtiden.

Nya rekryteringsmässor för högskolorna

Inventeringen av aktiviterer, som allerede gjennomføres på Högskolan Väst, har ledet til beslutningen om å ikke gjennomføre en teknikkmesse etc uten å utvikle og teste eksisterende aktiviteter på tvers av landegrensen. Högskolan Väst har testet nye forum som Yrkesmässan på Lyrfågelskolan i Trollhättan. Inspiria arrangerte en tre dagers messe for videregående elever (desember 2017) der Högskolan Väst hadde stand og informerte om tilbudet på skolen.

Gjennomføre Expo 2017 och 2018

EXPO 2017 ble gjennomført på Innovatum Science center den 9. juni 2017. Tre studentgrupper innenfor ingeniørsvitenskap fra Høgskolen i Østfold og åtte fra Högskolan Väst deltok.

I stedet for EXPO 2018 ble det gjennomført en event som ble døpt til IngeniørNinja. Studentlag som hadde gjennomført eksamen fra både Högskolan Väst og Høgskolen i Østfold konkurrerte om å bli events ninjaer. Konkurransen var på Inspiria og studentene konkurrerte i tre grener; stand, student Grand prix og fysiske aktiviteter. Filmteam (studenter) var på plass og filmen kommer å bli brukt i rekrutteringsformål.