projektmote

Her har Fyrbodals kommunalförbund på svensk sida og Østfold fylkeskommune på norsk side hatt hovedansvaret.

Arbeidet med kompetanseheving utifra arbeidsmarkedets behov har skjedd på begge sider av grensen, men ikke over riksgrensen. I Fyrbodal har arbeidet skjedd gjennom bl.a. Kompetensplattform Fyrbodal siden 2010. I Østfold ble Kompetanseforum etablert i løpet av 2017 og samtidig startet utarbeidelsen av regional plan for kompetanse i nabofylket Akershus.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Fyrbodals kommunalförbund og Østfold fylkeskommune har blitt etablert inkludert invitert representant fra Akershus fylke.